Technical Information

Production
*/d_production 1000483
Production
1985Mar02, Osaka Furitsu Rôdô Centre, Kita school (Kita-ryuu), Hagoromo
Production notes
Osaka furitsu roudou center dai hall; onegai; Kita-ryuu [variation]
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 949
Also known as
dai go kai kinen goryû noh, Osaka noh, March 2, 1985
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 71
Function
Chorus
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 80
Function
Kōken
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 80
Function
Kōken