Piece

Stücktitel Forest, The
Schaffungsdatum [1870] 1870
Erschaffer Ostrovsky, Alexander Playwright
Originalsprache Russian
Figuren Bulanov , Schastlivtsev , Gurmyzhskaya Bulanov
Anmerkungen Comedy

Associated Items

Assoziierte Produktionen 1924, Meyerhold Theatre, Meyerhold Theatre, Forest, The
Performances of the piece 942, 943, 944, 947, 945, 953, 950, 952, 939, 946, 948, 949, 1005302, 1005303, 1005304, 1005398, 1005399, 1005400
Representations of characters from piece 940, 949, 1005305, 1005306
Components associated with piece 946, 948, 949, 1703, 1005305, 1005306, 1005307, 1005308, 1005309, 1005397, 937, 941, 940, 954, 955, 2003, 1005302, 1005303, 1005304