Production

Aufführungsname 1977Dec11, Kokuritsu shougekijou, Bunraku, Meiboku sendai hagi
Atlernative Aufführungsname Bunraku December program (Common variant)
Art der darstellenden Kunst Puppetry
Startdatum [ 11, 1977] December 11, 1977
Enddatum [ 21, 1977] December 21, 1977
Art der Produktion Multi-performance program
Stelle(n) der Produktion Kokuritsu shōgekijō
Stück(e) in der Produktion Keisei awa no naruto, Meiboku sendai hagi, Date musume koi no hikanoko, Igagoe dōchū sugoroku
Darstellende Kunstgruppen in Produktion Bunraku
Referenze(n) Bunka dejitaru raiburarii, kōen kiroku
Personen in Produktion Yoshida Tamamatsu III (Puppeteer) Yoshida Bunshō (Puppeteer) Yoshida Minoshi (Puppeteer)
Künste der Aufführung in der Produktion Narrating, Puppetry, Playing music, Storytelling
Anmerkungen Bunshō, Tamamatsu, and Minoshi were the head puppeteers for the piece Keisei awa no naruto. The joruri performers and shamisen players for that piece were: intro: Takemoto Mojiedayu, Tsuruzawa Entarō or Tsuruzawa Hachisuke; part two: Toyotake Shimatayu and Tsuruzawa Seiji; and part three: Takemoto Datejidayu and Nozawa Katsuhei.

Associated Items

Representations of the production 1004127, 1004199, 1004347, 1004375, 1004394, 1004395