Technical Information

Person
*/d_person 1001808
Name
Tsuruzawa Entaro
Notes
Shamisen Changed name to Toyozawa Kikujiro in Sep. 1989
Person > Person Alternate Name
*/d_person/r_person_altname 7956
Also known as
Toyozawa Kikujiro