Technical Information

Production
*/d_production 1000374
Production
1985May11, Koufukuji (Nara-shi, Japan), Kongou school (Kongou-ryuu), Taisan Pukun
Production notes
Koufukuji Nandaimon ato; onegai; Takigi noh, Kongou-ryuu [variation]
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 75
Also known as
takigi noh Nandaimon ceremony
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 1050
Also known as
takigi noh Nandaimon no gi
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 61
Function
Musician