• Bibliography

Bibliography

Type of Work Book
Title Shimotsuma Shooshin shuu 3
Journal Title Noogaku shiryoo shuusei
Volume 6
Publisher Wan'ya shoten
Place Published Tokyo
Date Published 1976