Piece

Piece Name Zhen Zhu Ta
Creation Date Unknown
Language(s) of Creation Chinese

Associated Items

Associated Productions 2005, Zhejiang, Zhen Zhu Ta ,
2002, Shanghai, China, Zhen Zhu Ta
Performances of the piece 1007158, 1007159