Piece

Piece Name Xi Xiang Ji
Creation Date Yuan dynasty
Associated Performing Art(s) Yueju
Language(s) of Creation Chinese

Associated Items

Associated Productions 1999, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
1997, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
2008, Shanghai, China, Xi Xiang Ji ,
2007, Anhui, Xi Xiang Ji
Performances of the piece 1007160, 1007163, 1007164, 1007165