Production

Production Name 1985Aug02, Kyoto Kanze Kaikan, Sumidagawa
Production Alternate Name shimin nohgaku kôza no yûbe (dai san kai), Aug. 2, 1985 (migrated production name)
Performing Arts Type(s) Noh
Production Type Single event
Location(s) of Production Kyoto Kanze Kaikan
Piece(s) in Production Sumidagawa
People in Production Mitsuda Yōichi (Musician) Hisada Shunichirō (Musician) Kawamura Masaru (Musician) Hashimoto Masao (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Aoki Michiyoshi (Chorus) Ono Akira (Chorus) Mikata Ken (Chorus) Seizawa Kazumasa (Chorus) Katayama Keijirō (Kōken) Yashiro Toshiya (Kōken) Umeda Kunihisa Hirotani Kazuo Kawamura Kazutaka Ueda Ryūnosuke

Associated Items

Representations of the production 1001281, 1001280, 1001279, 1001282, 1001283