Production

Production Name 1985Jul26, Kyoto Kanze Kaikan, Hanagatami
Production Alternate Name shimin nohgaku kôza no yûbe (dai ni kai), July 26, 1985 (migrated production name)
Performing Arts Type(s) Noh
Production Type Single event
Location(s) of Production Kyoto Kanze Kaikan
Piece(s) in Production Hanagatami
People in Production Hayashi Mitsuhisa (Musician) Nakamura Yoshihiko (Musician) Mitsuda Yōichi (Musician) Aoki Michiyoshi (Chorus) Ono Akira (Chorus) Makino Kazuo (Chorus) Yashiro Toshiya (Chorus) Urabe Yoshihiro (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Inoue Yoshihisa (Kōken) Umeda Kunihisa (Kōken) Shimizu Toshinobu Aoki Yoshio Hashimoto Masao Hashimoto Kōzaburō

Associated Items

Representations of the production 1001264, 1001266, 1001267, 1001265