Production

Production Name 2000Jan02, Shimbashi embujō, Benten musume meo no shiranami
Production Alternate Name Heisei jūni nen ichigatsu Shimbashi Embujō Kotobuki Shinshun Oo Kabuki ,
Benten musume meo no Shiranami Hamamatsuya misesaki yori Namerikawadobashi
Performing Arts Type(s) Kabuki
Beginning Date January 2, 2000
End Date January 27, 2000
Production Type Multi-performance program
Location(s) of Production Shinbashi embujō
Piece(s) in Production Aoto zōshi hana no nishikie
Associated Productions Kanjinchoo? [variation]
People in Production Onoe Kikunosuke V (Actor) Onoe Shōroku (Actor) Ichikawa Ebizō XI (Actor) Ichikawa Danjūrō XII (Actor) Nakamura Tomijūrō V (Actor) Onoe Kikugorō VII (Actor) Kanai Shunichirō
Notes Kotobuki Shinshun Oo Kabuki Afternoon performance “Kotobuki Soga no taimen” “Kanjin chō” “Benten musume meo no shiranami” two acts five scenes Benten kozō Kikunosuke: Onoe Kikunosuke Namgō Rikimaru: Ichikawa Sadanji Tadanobu Rihei: Onoe Tatsunosuke Akaboshi Jūzaburō: Ichikawa Shin’nosuke Tobigashira Seiji : Onoe Kikugorō Oato Zaemon Fujitsuna : Ichikawa Danjūrō Nippon Zaemon : Nakamura Tomijūrō Evening performance “Yoshitsune sembon zakura” “Migawari zazen” “Suketoku yukari no edozakura”

Associated Items

Components associated with production 1004927, 1004928, 1004929, 1004930, 1004931