Production

Production Name 1996Oct05, Kokuritsu gekijō daigekijyō, Shitennō Momiji no edoguma
Production Alternate Name Kokuritsu gekijō jūgatsu kabuki kōen ,
Kokuritsu gekijō kaijō sanjusshūnen kinen kōen ,
Heisei Hachinendo geijutsusai kyosan kōen
Performing Arts Type(s) Kabuki, Tōshi Kyōgen
Beginning Date October 5, 1996
End Date October 27, 1996
Production Type Repertory theater run
Location(s) of Production Kokuritsu gekijō daigekijyō
Piece(s) in Production Shitennō Momiji no edoguma
People in Production Ichikawa En'ya II (Actor) Ichikawa Ukon (Actor) Bandō Takesaburō V (Actor) Nakamura Karoku V (Actor) Sawamura Tanosuke VI (Actor) Ichikawa Dan'en (Actor) Ichikawa Juen II (Actor) Ichikawa Danshi (Actor) Jitsukawa Enrō II (Actor) Kanai Shunichirō (Set designer) Arashi Kanjūrō VI (Actor) Ichikawa Ennosuke III (Actor) Ichikawa Danshirō IV (Actor) Bandō Yajūrō (Actor) Ichikawa Kamejirō II (Actor) Ichikawa Monnosuke VIII (Actor) Ichikawa Emisaburō III (Actor) Ichikawa Danjirō (Actor) Ichikawa Kōtarō (Actor) Ichikawa Shun'en II (Actor) Ichikawa Emiya II (Actor)
Notes Tsuruya Namboku/author Part 1 Yamada Shouichi=playwright waki kyogen fukumatsuri Nakawa Shōsuke=playwright jobiraki First 3-1 Atagosan no ba -2 Iwakurayama no ba 4-1 Mishima myōjin no ba -2 Ashigarayama no ba jōruri "mutsu no hana furisode yamauba" tokiwazu renchū Fujima Kankichirou/choreographer part II First 5-1 Ichijō modori no ba -2 Hirai Yasumasa yakata no ba -3 jizōdō no ba 6 Kazan gosho no ba Second Momiji ga chaya no ba

Associated Items

Representations of the production 1004954
Components associated with production 1004953, 1004954, 1004955, 1004956, 1004957, 1004958, 1004959, 1004960, 1004961, 1004962, 1004963, 1004964, 1004965, 1004966, 1004967, 1004968, 1004969, 1004971, 1004972, 1004973, 1004976