Production

Production Name 1985Jun22, Kyoto Kanze Kaikan, Yamanba
Production Alternate Name 23rd memorial performance for Katayama Hiromichi (migrated production name)
Performing Arts Type(s) Noh
Beginning Date June 22, 1985
End Date June 22, 1985
Production Type Single event
Location(s) of Production Kyoto Kanze Kaikan
Piece(s) in Production Yamanba
Associated Productions 1985Jun22, Kyoto Kanze Kaikan, Yamanba
People in Production Sugi Ichikazu (Musician) Kawamura Sōichirō (Musician) Hisada Shunichirō (Musician) Kodera Shunzō (Musician) Aoki Shōjirō (Actor) Seizawa Kazumasa (Chorus) Katayama Kurōemon IX (Chorus) Takeda Kunihiro (Chorus) Hashimoto Masao (Chorus) Furuhashi Masakuni (Chorus) Aoki Michiyoshi (Chorus) Tachibana Yasuhisa (Chorus) Umeda Kunihisa (Chorus) Takeda Kinji (Kōken) Jitsukawa Osamu (Kōken) Kawamura Hiroshige Kitano Saburō Oka Jirōemon Matsumoto Kaoru Mori Seizō
Notes Performed together on same program with e gu chi and kyogen Fukurou. 23rd memorial performance for Katayama Hiromichi.

Associated Items

Representations of the production 1001293, 1001289, 1001292, 1001291, 1001290