Book, Noo tsukurimono zu, noh props

Displaying 31-45 of 55 for "Book, Noo tsukurimono zu, noh props"
31. GloPAD ID: 1004831
Piece: Chikubushima, Ikarikazuki, Shunkan, Michimori, Shichikiochi, Funa Benkei, Orochi, Shirahige
Component: Property design
Series Number: 31
32. GloPAD ID: 1004832
Piece: Hanagatami, Kantan, Rokudai, Uguisu, Kuzu
Component: Property design, Property design
Series Number: 32
33. GloPAD ID: 1004833
Piece: Teika, Tsuchigumo
Component: Property design, Property design
Series Number: 33
34. GloPAD ID: 1004834
Piece: Ugetsu, Taisei Taishi
Component: Property design, Property design
Series Number: 34
35. GloPAD ID: 1004835
Piece: Ugetsu
Component: Property design
Series Number: 35
36. GloPAD ID: 1004836
Piece: Take no yuki
Component: Property design, Property design
Series Number: 36
37. GloPAD ID: 1004837
Piece: Dōmyōji, Tama no i, Tsuchiguruma, Hitsuji
Component: Property design, Property design
Series Number: 37
38. GloPAD ID: 1004838
Piece: Daie, Kurumazō
Component: Property design, Property design
Series Number: 38
39. GloPAD ID: 1004839
Piece: Ema, Rinzō
Component: Property design, Property design
Series Number: 39
40. GloPAD ID: 1007148
Piece: Rinzō
Component: Property design
Series Number: 40
41. GloPAD ID: 1004840
Piece: Takasago
Component: Property design
Series Number: 40
42. GloPAD ID: 1004841
Piece: Tōsen
Component: Property design
Series Number: 41
43. GloPAD ID: 1004842
Component: Property design
Series Number: 42
44. GloPAD ID: 1004843
Piece: Utaura, Genzainue, Hōkazō
Component: Property design, Property design, Property design
Series Number: 43
45. GloPAD ID: 1004844
Piece: Kuzu, Atago Kūya Iwa
Component: Property design, Property design
Series Number: 44
< prev next >