• Bibliography

Bibliography

Type de Publication Book
Titre Japanese Noh Drama Volume III
Volume III
NG_Biblio_numvolumeinseries 3
Editeur Nippon Gakujutsu Shinkokai
Lieu de publication Tokyo
Date de Publication 1959
Notes Tomoe; Hagoromo; Matsukaze; Miidera; Sotoba Komachi; Yoroboshi; Kinuta; Shunkan; Ataka; Ama