• Bibliography

Bibliography

Type de Publication Book
Titre Masterworks of the Noh Theatre
Auteur Yasuda, Kenneth
Editeur Indiana University Press
Lieu de publication Bloomington and Indianapolis
Date de Publication 1990
Traducteur Yasuda, Kenneth
Notes 1990; Himuro; Nonomiya; Funa Benkei; Ataka; Hagoromo; Izutsu; Atsumori; Takanori; Matsukaze; Higaki; Obasute; Saigyozakura; Motomezuka; Kuzu; Nue; Taema; Toru