• Bibliography

Bibliography

Type de Publication Book
Titre Yokyoku: klassicheskaya yaponskaya drama
Auteur Deliusina, Tatiana
Editeur Nauka
Lieu de publication Moscow
Date de Publication 1979
Nombre des Pages 344
Traducteur Deliusina, Tatiana
Notes Takasago, Hagoromo, Tamura, Atsumori, Kiyotsune, Nonomiya, Izutsu, Eguchi, Bashô, Sotoba Komachi, Aya no Tsutsumi, Sumidagawa, Utô, Aoi no ue, Motomezuka, Dôjôji, Funa Benkei