• Bibliography

Bibliography

Type de Publication Book
Titre Troubled Souls from Japanese Noh Plays of the Fourth Group
Auteur Shimazaki, Chifumi
Editeur Cornell East Asia Series
Lieu de publication Ithaca, N.Y.
Date de Publication 1998
Traducteur Shimazaki, Chifumi
Notes Eboshiori, Jinen koji, Kagekiyo, Kanawa, KogĂ´, Semimaru