• Bibliography

Bibliography

Type de Publication Book
Titre Japanese Noh Drama Volume I
Volume I
NG_Biblio_numvolumeinseries 3
Editeur Nippon Gakujutsu Shinkokai
Lieu de publication Tokyo
Date de Publication 1959
Notes Takasago, Tamura, Sanemori, Kiyotsune, Toboku, Izutsu, Eguchi, Basho, Sumidagawa, Funa Benkei