Production

Nom de la Production 1975May10, Kokuritsu shōgekijō, Bunraku, Musume kagekiyo yashima nikki
Autre Nom de la Production The Yaguchi Ferry ,
Dai sanjūyonkai bunraku kōen (Common variant)
Types des Arts du Spectacle Puppetry
Date de Début [ Mai 10, 1975] May 10, 1975
Date de Fin [ Mai 24, 1975] May 24, 1975
Type de la Production Repertory theater run
Emplacemente(s) de la Production Kokuritsu shōgekijō
Pièce(s) dans la Production Shinrei yaguchi no watashi, Musume kagekiyo yashima nikki, Hade sugata onna maiginu ('Sakaya')
Groupes des Arts du Spectacle dans la Production Bunraku
Source(s) Bunka dejitaru raiburarii, kōen kiroku
Personnes dans la Production Nozawa Katsutarō II (Shamisen player) Takemoto Koshijidayū IV (Chanter) Yoshida Tamao ([Marionnettiste] Puppeteer) Yoshida Tamamatsu III ([Marionnettiste] Puppeteer) Yoshida Minosuke III ([Marionnettiste] Puppeteer) Kiritake Kamematsu IV ([Marionnettiste] Puppeteer)

Associated Items

Representations of the production 1004330, 1004342, 1004331, 1004343, 1006517, 1006525, 1006518, 1006523, 1006815
Components associated with production 1004353