Production

Nom de la Production 1977Aug05, Sapporo kyoiku bunka kaikan, Bunraku, Heike nyogo no shima
Types des Arts du Spectacle Puppetry
Date de Début [ Août 5, 1977] August 5, 1977
Date de Fin [ Août 7, 1977] August 7, 1977
Type de la Production [Tour] Tour
Emplacemente(s) de la Production Sapporo kyoiku bunka kaikan
Pièce(s) dans la Production Heike nyogo no shima
Groupes des Arts du Spectacle dans la Production Bunraku
Personnes dans la Production Yoshida Tamao ([Marionnettiste] Puppeteer) Kiritake Monju ([Marionnettiste] Puppeteer) Yoshida Tamakō II ([Marionnettiste] Puppeteer)
Notes Kikaigashima (Kikai Island). Performers: Yoshida Tamao; Yoshida Tamako; Kiritake Monju. Characters: Shunkan Sozu; Heike Hangan Yasuyori; Tanbano Shosho Naritsune. Kashira: Shojo; Kenbishi; Wakaotoko

Associated Items

Representations of the production 1004370, 1004373, 1006697, 1006698, 1006699, 1006700, 1006702, 1006701, 1006703, 1006704, 1006705, 1006706, 1006707, 1006708, 1006709, 1006710, 1006711, 1006712, 1006713, 1006714