Production

Nom de la Production 2008, Shanghai, China, Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
Types des Arts du Spectacle Yueju
Date de Début [2008] 2008
Date de Fin [2008] 2008
Emplacemente(s) de la Production Shanghai, China
Pièce(s) dans la Production Liang Shan Bo yu Zhu Ying Tai
Notes film

Associated Items