• Bibliography

Bibliography

資料タイプ [本]
Book
署名/タイトル [歌舞伎人名辞典]
Kabuki Jinmei Jiten
作者/著者 Nojima Jusaburo
版次 Dai 1-han
出版社 [大高利夫]
Nichigai Asoshi¯etsu : hatsubaimoto Kinokuniya Shoten
出版年月日 1988
翻訳者 Book
ISBN 4816908137
注記 Biographical dictionary of kabuki.