• Bibliography

Bibliography

Тип издния Book
Заглавие Shimotsuma Shooshin shuu 3
Заглавие серии Noogaku shiryoo shuusei
Том 6
Издательство Wan'ya shoten
Место издания Tokyo
Дата публикации 1976