• Bibliography

Bibliography

Тип издния Journal article
Заглавие Translations from the Nô
Заглавие серии TASJ
Том 38/3
Дата публикации 1911
Примечания Sansom, George