Technical Information

Production
*/d_production 1001304
Production
2000Jan02, Shimbashi embujō, Benten musume meo no shiranami
Production notes
Kotobuki Shinshun Oo Kabuki Afternoon performance “Kotobuki Soga no taimen” “Kanjin chō” “Benten musume meo no shiranami” two acts five scenes Benten kozō Kikunosuke: Onoe Kikunosuke Namgō Rikimaru: Ichikawa Sadanji Tadanobu Rihei: Onoe Tatsunosuke Akaboshi Jūzaburō: Ichikawa Shin’nosuke Tobigashira Seiji : Onoe Kikugorō Oato Zaemon Fujitsuna : Ichikawa Danjūrō Nippon Zaemon : Nakamura Tomijūrō Evening performance “Yoshitsune sembon zakura” “Migawari zazen” “Suketoku yukari no edozakura”
Production > Date
*/d_production/d_production.startdateid 1025218
Date production started
January 2, 2000
Production > Date
*/d_production/d_production.enddateid 1025219
Date production ended
January 27, 2000
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 1097
Also known as
Heisei jūni nen ichigatsu Shimbashi Embujō Kotobuki Shinshun Oo Kabuki
Production > Production Alternate Name
*/d_production/r_production_altname 1098
Also known as
Benten musume meo no Shiranami Hamamatsuya misesaki yori Namerikawadobashi
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor
Production > Function
*/d_production/r_production_creator:functionid 68
Function
Actor