• Bibliography

Bibliography

作品分類 Book
題目 Yokyoku: klassicheskaya yaponskaya drama
作者 Deliusina, Tatiana
出版社 Nauka
出版處 Moscow
出版日期/發表日期 1979
頁數 344
翻譯者 Deliusina, Tatiana
记录 Takasago, Hagoromo, Tamura, Atsumori, Kiyotsune, Nonomiya, Izutsu, Eguchi, Bashô, Sotoba Komachi, Aya no Tsutsumi, Sumidagawa, Utô, Aoi no ue, Motomezuka, Dôjôji, Funa Benkei