Production

演出名称 1985Jun22, Kyoto Kanze Kaikan, Eguchi
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Eguchi
相关演出 1979Mar, Kyoto Kanze Kaikan, Yamanba
演出人物 Sowa Hiroshi (Musician) Taniguchi Masayoshi (Musician) Mitsuda Yōichi (Musician) Wakebayashi Kōichi (Chorus) Fujii Rakuhito (Chorus) Hashimoto Isomichi (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Katayama Keijirō (Chorus) Ono Akira (Chorus) Katayama Kiyoshi (Chorus) Ogawa Keiyō (Chorus) Kobayashi Keizō (Kōken) Aoki Shōjirō (Kōken) Takeda Kinji Nishimura Kin'ya Iwasaki Kyōun Tachibana Yasuhisa Kōsaka Yasuhiro Shimizu Toshinobu Furuhashi Masao
附注 Performed on the same program as the noh Y, the dance piece Hyakuman, and the kyougen Fukurou.

Associated Items

Representations of the production 1001248, 1001249, 1001250