Production

演出名称 1985Aug02, Kyoto Kanze Kaikan, Sumidagawa
演出别名 shimin nohgaku kôza no yûbe (dai san kai), Aug. 2, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Sumidagawa
演出人物 Mikata Ken (Chorus) Kawamura Masaru (Musician) Mitsuda Yōichi (Musician) Hisada Shunichirō (Musician) Aoki Michiyoshi (Chorus) Hirotani Kazuo Katayama Keijirō (Kōken) Umeda Kunihisa Kawamura Kazushige (Chorus) Ueda Ryūnosuke Yashiro Toshiya (Kōken) Kawamura Kazutaka Ono Akira (Chorus) Seizawa Kazumasa (Chorus) Hashimoto Masao (Chorus)

Associated Items

Representations of the production 1001281, 1001280, 1001279, 1001282, 1001283