Production

演出名称 1985Aug02, Kyoto Kanze Kaikan, Sumidagawa
演出别名 shimin nohgaku kôza no yûbe (dai san kai), Aug. 2, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Sumidagawa
演出人物 Mitsuda Yōichi (Musician) Hisada Shunichirō (Musician) Kawamura Masaru (Musician) Hashimoto Masao (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Aoki Michiyoshi (Chorus) Ono Akira (Chorus) Mikata Ken (Chorus) Seizawa Kazumasa (Chorus) Katayama Keijirō (Kōken) Yashiro Toshiya (Kōken) Umeda Kunihisa Hirotani Kazuo Kawamura Kazutaka Ueda Ryūnosuke

Associated Items

Representations of the production 1001281, 1001280, 1001279, 1001282, 1001283