Production

演出名称 1985Mar23, Kanze school (Kanze-ryuu), Kanze school of shitekata (Kanze-ryū), Tomoe
演出别名 Noh Play & Kyogen, March 23, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kanze school (Kanze-ryuu)
演出桥段 Tomoe
呈现表演的艺术团体 Kanze school of shitekata (Kanze-ryū)
演出人物 Takeshige Hōki (Musician) Morita Yasuyoshi (Musician) Hayashi Mitsuhisa (Musician) Aoki Michiyoshi (Chorus) Fukano Shinjirō (Chorus) Hashimoto Kōzaburō (Chorus) Furuhashi Masakuni (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Wakebayashi Kōichi (Chorus) Hashimoto Isomichi (Chorus) Katayama Keijirō (Chorus) Takeda Kinji (Kōken) Jitsukawa Osamu (Kōken) Matsumoto Kaoru Murayama Hiroshi
附注 Kanze Kaikan; onegai; Kanze-ryuu noh [variation] Other pieces: Fujito (Kongō-ryuu noh), Bunzō (Ōkura-ryuu kyōgen)

Associated Items

Representations of the production 1001288, 1001286, 1001287