Production

演出名称 1985Jul12, Kyoto Kanze Kaikan, Hyakuman
演出别名 shimin nôgaku kôza no yûbe (dai ikkai), July 12, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Hyakuman
演出人物 Narita Tatsushi (Musician) Yamamoto Takashi (Musician) Maekawa Mitsunaga (Musician) Sugi Ichikazu (Musician) Hashimoto Masao (Chorus) Kawamura Kazushige (Chorus) Umeda Kunihisa (Chorus) Takeda Kunihiro (Chorus) Fukano Shinjirō (Chorus) Hashimoto Kōzaburō (Chorus) Mikata Ken (Kōken) Katayama Kurōemon IX (Kōken) Aoki Yoshio Aoki Michiyoshi Matsumoto Kaoru Murayama Hiroshi

Associated Items

Representations of the production 1001270, 1001274, 1001272, 1001271