Production

演出名称 1985Aug23, Kyoto Kanze Kaikan, Hōshō school (Hōshō-ryū), Hanjo
演出别名 shimin nohgaku kôza no yûbe (dai yon kai), Aug. 23, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Hanjo
呈现表演的艺术团体 Hōshō school of shitekata (Hōshō-ryū)
演出人物 Sugi Ichikazu (Musician) Mikata Ken (Kōken) Hayashi Kiichirō (Kōken) Aoki Michiyoshi (Chorus) Ibayashi Seiichi (Musician) Umeda Kunihisa (Chorus) Tanida Sōjirō Kawamura Kazushige Fukano Shinjirō (Chorus) Ono Akira (Chorus) Hashimoto Masao (Chorus) Sowa Masahiro (Musician) Kōsaka Yasuhiro Maruishi Yasushi Hashimoto Kōzaburō (Chorus)

Associated Items

Representations of the production 1001268, 1001269