Production

演出名称 1985Jul26, Kyoto Kanze Kaikan, Hanagatami
演出别名 shimin nohgaku kôza no yûbe (dai ni kai), July 26, 1985 (migrated production name)
表演艺术类别 [能] Noh
演出类别 [单场演出] Single event
演出地点 Kyoto Kanze Kaikan
演出桥段 Hanagatami
演出人物 Mitsuda Yōichi (Musician) Hayashi Mitsuhisa (Musician) Aoki Michiyoshi (Chorus) Nakamura Yoshihiko (Musician) Umeda Kunihisa (Kōken) Makino Kazuo (Chorus) Shimizu Toshinobu Kawamura Kazushige (Chorus) Yashiro Toshiya (Chorus) Aoki Yoshio Ono Akira (Chorus) Hashimoto Masao Urabe Yoshihiro (Chorus) Hashimoto Kōzaburō Inoue Yoshihisa (Kōken)

Associated Items

Representations of the production 1001264, 1001266, 1001267, 1001265