Production

演出名称 2000Jan02, Shimbashi embujō, Benten musume meo no shiranami
演出别名 Heisei jūni nen ichigatsu Shimbashi Embujō Kotobuki Shinshun Oo Kabuki ,
Benten musume meo no Shiranami Hamamatsuya misesaki yori Namerikawadobashi
表演艺术类别 Kabuki
开始日期 [ 2, 2000] January 2, 2000
结束日期 [ 27, 2000] January 27, 2000
演出类别 Multi-performance program
演出地点 Shinbashi embujō
演出桥段 Aoto zōshi hana no nishikie
相关演出 Kanjinchoo? [variation]
演出人物 Onoe Kikunosuke V (Actor) Ichikawa Danjūrō XII (Actor) Onoe Kikugorō VII (Actor) Nakamura Tomijūrō V (Actor) Ichikawa Ebizō XI (Actor) Onoe Shōroku (Actor) Kanai Shunichirō
附注 Kotobuki Shinshun Oo Kabuki Afternoon performance “Kotobuki Soga no taimen” “Kanjin chō” “Benten musume meo no shiranami” two acts five scenes Benten kozō Kikunosuke: Onoe Kikunosuke Namgō Rikimaru: Ichikawa Sadanji Tadanobu Rihei: Onoe Tatsunosuke Akaboshi Jūzaburō: Ichikawa Shin’nosuke Tobigashira Seiji : Onoe Kikugorō Oato Zaemon Fujitsuna : Ichikawa Danjūrō Nippon Zaemon : Nakamura Tomijūrō Evening performance “Yoshitsune sembon zakura” “Migawari zazen” “Suketoku yukari no edozakura”

Associated Items

Components associated with production 1004927, 1004928, 1004929, 1004930, 1004931